Inkassovarsel 2021

I forbindelse med skifte av it-systemer og leverandører, opplever foreningen at flere medlemmer med registrert e-post, ikke har mottatt originalfaktura fra foreningen. Dette skyldes tekniske utfordringer knyttet til masseutsendelse av e-poster fra systemet. Enkelte større mottakere, som hotmail, lyse.net, equinor, gmail og liknende har interne systemer som igjen siler ut foreningens innkommende e-post som phishing svindel eller spam. Dette får foreningen ikke tilbakemelding på, og fakturaforløp går sin automatiske gang. Ved utsending av purring og inkassovarsel skal disse sendes via brev pr post, noe som igjen har ført til spørsmål hvor originalfaktura er havnet. Dette beklager vi sterkt, og jobber med å få løst.