Styret

Styret 2020

Foreningens styre består av 6 medlemmer med 2 varamenn. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er til stede. Alle styresaker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

  • Styret gir instruks for disse tillitsverv.
  • Styret utarbeider havnereglement.

Styreleder: Terje Mauritzen
Nestleder: Arne Onstein
Sekretær Olav Fosså
HMS: Roar Gabrielsen
Prosjekter: Gunnar Vestbøstad
Styremedlen: Solveig Hodne Riska

Varamedlemer: Odd-Terje Heradstveit og Tore Thomassen

VALGKOMITE

Mons Kvalsvik
Norvald Jorsteinbu
Terje Bergsagel