Parkering på moloen

btbrann

 

 

 

 

 

 

 

Det henstilles om at kjøring og parkering på moloen utelukkende skjer i forbindelse med på- og avlessing.
Dette for vår felles sikkerhet ved at utryknings-kjøretøy osv. har tilgang til enhver tid.