Økende brannfare i havna om vinteren - unngå parkering på molo

parkeringDet har over lang tid vært et problem at medlemmer parkerer på moloen i båthavna. Vi ser dette kan være praktisk om en er i båten et øyeblikk, men det byr på problemer om parkerte biler forlates og en drar ut på sjøen. Noe av det vi frykter aller mest i havna, er brann i båt. Skulle noe slikt skje, vil parkerte biler på moloen kunne hindre tilgang for brannbiler, og skadeomfanget ved en brann kan øke dramatisk.
På vinterstid er det mange som har lagt strøm til båtene, og dette øker risikoen for brann vesentlig.

Forenigens oppfordringer er tydelig og klar: Unngå parkering på moloen!