Jordfeil og krypstrøm i sjøen ødelegger båter

Styret er blitt kontaktet av medlemmer som mener båten har fått omfattende korrosjonsskader på grunn av jordfeil og krypstrøm i sjøen. Elektriker har vært og kontrollert, og det er ganske riktig funnet jordfeil som er utbedret. Det er åpenbart at medlemmer i foreningen legger strøm til båtene siden på måter som ikke forebygger denne typen skader og feil.

Drift arbeider nå med feilsøking og oppsporing av jordingsfeil i havna, og det oppdages stadig problemer. 

Du som er medlem må sørge for følgende:

  • Det skal kun brukes kabler som er beregnet for utendørs bruk (dobbelispolert kabel)
  • Kabel fra koblingsskap til båt skal være uten skjøtekontakter
  • Det skal sørges for at kabel ikke ligger i sjøen

Kabler som ikke tilfredsstiller disse kravene er til fare for båter - og ikke minst for folk som ferdes i havna. 
Uforsvarlige kabler vil bli kuttet uten varsel til båteier.

 

Vil du lese mer om dette? Se følgende artikler:

https://knbf.no/rad-tips/item/galvanisk-taering-i-havn

http://www.mildebatlag.org/strom.pdf