Dette er ikke greit!

Foreningen opplever den siste tiden at enkeltpersoner kaster avfall over og rundt søppelkonteiner i stedet for å åpne luke på siden og kaste avfallet inni konteineren. Dette anses som brudd på foreningens vedtekter, og gjør det utrivelig både for medlemmene og ansatte. Tips om slike forhold bes formidlet til drift. Ta gjerne bilder av ugjerningene.

Gjentatt forsøpling vil medføre umiddelbar utkastelse fra foreningen og utgiftsdekning vil bli fakturert, medlem eller ikke medlem. Begge bildene er tatt når det var god plass inne i konteiner.  

Det vil bli oppslag på hovedporten, ved søppelkontainer og på oppslagstavlene våre om varsel om umiddelbar utkastelse fra foreningen om personer oppdages å gjøre denne type forsøpling. 
For opplysninger om denne saken: ring daglig leder på telefon 960 04 560