Generalforsamlingen blir torsdag 4. juni

Generalforsamlingen var tenkt avholdt torsdag 26. mars. Koronapandemien gjorde det umulig for foreningen å avvikle dette møtet.

Styret i Lundsforeningen har nå bestemt at generalforsamlingen avholdes torsdag 4. juni kl. 19.00. Pandemien setter fortsatt begrensninger, og styret har derfor valgt følgende modell:

  • Generalforsamlingen blir arrangert som et nettmøte i Google Meet. For å delta i nettmøtet må du enten ha en PC med høyttalere og mikrofon (eventuelt headset) eller en smarttelefon med appen Google Meet installert
  • Medlemmer som ønsker å delta, må melde seg på. Lenke til påmelding kommer i innkalling som sendes ut på e-post til alle medlemmer senest torsdag 21. mai
  • Avstemninger som krever skriftlig valg, vil bli gjort via en app møtedeltakerne må installere på sin mobiltelefon. Mer opplysninger kommer.
  • I løpet av møtet kan møtedeltakerne be om ordet gjennom chattefunksjonen i Google Meet. Mikrofon skal være avslått når du ikke har ordet.

Bestemmelsen om å avvikle generalforsamlingen er gjort med støtte i Koronaloven. Dette kan du lese mer om her.

Er du ikke kjent med Google Meet fra før, kan du søke på www.youtube.com eller se denne videosnutten der en lærer forklarer hvordan barneskoleelevene hans skal bruke Meet.